VO De kracht van intuïtie, overgave als beroepshouding

Durf jij het aan?
In deze training ga je ervaren hoe jij je cliënt kunt begeleiden naar werkelijke vrijheid. Hoe je als therapeut boven jezelf uitstijgt, door het ‘niet weten’ toe te laten, in jezelf, als begeleider. En hoe je als therapeut het beste uit je cliënt haalt door hem of haar bij het ‘niet weten’ te brengen. Beiden luisterend naar de alles overstijgende innerlijke stem.

In deze driedaagse komen de volgende thema’s aan bod:

  1. Overgave aan het niet weten
  2. Luisteren naar je intuïtie
  3. Jezelf als krachtige energie inzetten

Overgave aan het niet weten

We gaan zo veel en diep mogelijk ervaren wat overgave doet, welke rust het brengt. Die rust maakt het mogelijk te zakken in het moment, werkelijk aanwezig te zijn, open en vrij, voor je cliënt, voor de liefde die in jullie aanwezig is. Voor de helende energie dus.
We doen dit door te oefenen met een basisoefening in overgave, in het stil vallen, achterover leunen, leeg maken en naar binnen keren, naar je hart of je kern waarin je liefdevolle energie wacht. In eerste instantie hoedt er verder niets, dus wachten, ademen, je voeten en je kruin verbinden, als een schoorsteen of een boom, niet oplossen, in vertrouwen dat het/een antwoord van binnenuit komt. We oefenen dit met jezelf en daarna in tweetallen en vanaf dan met je cliënten.

Bij dit leerproces hoort ook het onderzoeken van wat jou blokkeert hierin: voelen van je lijf, er naar toe ademen, onderzoeken van overtuigingen: wat zegt je hoofd er allemaal over, luister ernaar!, en kijk mild naar het kind die dit ooit is gaan geloven. Ook dit ervaar je eerst zelf en met je medecursisten, zodat je het daarna met je cliënten kan doen.

Luisteren naar je intuïtie

Ook hierbij gaan we ervaren hoe verrassend onze intuïtie is. Dit beteken dat we gaan oefenen met ‘het eerste wat er in je opkomt’, hoe raar het ook lijkt. Dit vergt echt wat oefening en er op leren vertrouwen, zodat je je je hier in je keuzes daadwerkelijk door gaat laten leiden. Hierbij kun je dan denken aan praktische dilemma’s als: ga ik wel of niet in op een uitnodiging? zeg ik wel of niet mijn baan op? eet ik hartig of zoet? Dit noemen we ook wel dat je afgaat op je gevoel. “Volg je hart!” Maar het kan ook gaan over jouw antwoord op een vraag van je cliënt: “Wat doe ik als ik, nu ik….; hoe komt het dat…” In plaats van met je hoofd te antwoorden, maak je je leeg, zak je achterover, in je ‘ik hoef niets te doen-houding’ en wacht je op wat er komt, van binnen uit. Wat komt er in je op, zonder reden, zonder verklaring: ‘het eerste wat er in je opkomt’.
Ook dit oefenen we weer volop met allerlei leuke en creatieve werkvormen zoal de dierenmetafoor, persoonlijke items, kaarten, tekeningen of gekleurde linten.

Jezelf als krachtige energie inzetten

Bij dit thema leer je ervaren hoe krachtig en raak jouw intuïtie is. Dat betekent dat je gaat oefenen met het uitspreken ervan. Met het leren durven benoemen wat er in je opkomt. Dat hoeft niet perse een lucide inzicht te zijn, maar gewoon wat je opmerkt: iets aan de kleding, de stem of de blik van de cliënt. Je voelt iets en je benoemt dit. Het kan een gevoel zijn of een gedachte: Het is nu net of je… ik krijg het gevoel dat je…. Maar het kan ook zijn dat er plotseling een beeld in je opkomt, of een kleur, of misschien een liedje of zelfs een geur of een smaak. Alleen door te doen ga je erop vertrouwen dat jouw ingevingen niet zomaar verzinsels zijn maar echt iets vertellen wat voor jouw cliënt belangrijk is. Soms spot on, soms heeft het tijd nodig om bij je cliënt binnen te komen.
Ook dit gaan we weer concreet oefenen, in tweetallen en met je cliënten.

Praktisch

De training staat gepland op 8/10, 12/11 en 10/12 2022 en duurt van 10.00 tot 16.30, in de praktijk van Mens in Werking in Houten.
De kosten zijn € 616,50 inclusief, koffie, thee, lekkers en diverse hand-outs.
Neem je je eigen lunch mee?

Meld je aan via corneliespijkerboer@gmail.com.