Masterclass Innerlijkkindwerk

In deze masterclass staat het werken met cliënten en hun Innerlijk Kind centraal. Innerlijkkindwerk is geen concept en niet een trucje. Innerlijkkindwerk is een manier van leven.
Als jij je die manier van leven eigen hebt gemaakt, kan jij die met hart en ziel overbrengen op je cliënt.

Wat gaan we doen

Tijdens de masterclass krijg je hier voorbeelden van en oefen je hiermee.
Je leert je cliënt om vanuit een helikopter naar zichzelf te kijken, vanuit de Volwassen egopositie dus. (Egoposities zoals die in de Transactionele Analyse (TA) worden gebruikt)

Je helpt je cliënt te zien dat hij/zij in de Kind-egopositie zit. Dit zie, hoor en voel jij, maar ook je cliënt, door het kindgedrag dat je observeert (stem, gevoel, taal, lichaamshouding, etc).

Vanuit die observatiepost, de Volwassen egopositie, leer jij je cliënt de  innerlijke Voedende Ouder in te zetten. Die VO gaat voor het Innerlijk Kind zorgen en geven wat het vroeger zo heeft gemist.
Dit helpt je cliënt te groeien in zijn of haar autonomie.

Wat krijg je mee

Cornélie deelt haar kennis over:
•Innerlijkkindwerk als levensinstelling.
•TA egoposities als hulpmiddel
•Hoe je in je sessie concreet aan de slag kunt gaan met het Innerlijk Kind van je cliënt.
•Hoe je je cliënt zelf contact kan laten maken met haar of zijn Innerlijk Kind.

De dag bestaat uit een korte introductie van onze visie. Daarna gaan we aan de slag met demonstraties en ga je zelf oefenen met je medecursisten. Cornélie geeft vanuit haar kennis en ervaring feedback.
In het programma is volop ruimte voor je eigen wensen. Als je wilt kun je die van te voren laten weten.
Je krijgt van te voren ook een rijk gevulde e-syllabus met informatie en inspirerende teksten over Innerlijk Kindwerk.

Praktische informatie op een rij

groep: een groep van maximaal 6 deelnemers
wanneer: nader te bepalen
tijden: 10.30-13.30 daarna samen lunchen met eigen lunchpakketje tot 14.00 uur
verzorging: inclusief koffie, thee en lekkers
waar: praktijk Mens in Werking, zie voor route Contact
kosten: zie tarieven
lokatie open: vanaf 10.00 uur
informatie en opgave: Bel voor meer informatie. Wil je je direct opgeven, vermeld dan je naam, adres en telefoonnummer erbij.