Boeken en films die ons inspireren

Onderstaande boeken en films hebben ons in de afgelopen jaren geïnspireerd. Ze hebben er toe geleid dat wij therapie geven zoals wij nu doen.

Onze visie en werkwijze is, naast onze psychosociale opleiding, sterk beïnvloed door het gedachtegoed uit deze bronnen.
We bevelen ze dan ook van harte aan.

Boeken

Klikt het? 
Over de ontmoeting tussen hulpverlener en cliënt

Auteurs: Cornélie Spijkerboer en Hans Mennes
Uitgeverij Elikser, Leeuwarden
ISBN: 978 94 6365 0861

Klik hier voor meer informatie en bestellen

Over het fenomeen dat de relatie tussen hulpverlener en cliënt belangrijker is dan de gebruikte methodiek.

Op de achterkant staat:
In de psychotherapie is de relatie tussen hulpverlener en cliënt een van de belangrijkste succesfactoren. Het slagen van de therapie hangt voor een groot deel af van het feit of er een klik tussen hen bestaat.
Juist dat element is onvoorspelbaar en daarmee is de interactie een van de lastigste aspecten van het hulpverleningsproces. Je komt er niet als je alleen een protocol op je cliënt loslaat. Je hebt te maken met een ontmoeting tussen twee mensen die bijzonder dynamisch is.
In dit boek belichten Cornélie Spijkerboer en Hans Mennes op heldere en aansprekende wijze verschillende elementen van deze relatie. Ze geven praktische handvatten ter verbetering en ontrafelen remmingen, aannames en persoonlijke zwakheden van de hulpverlener die het slagen van een therapie in de weg kunnen zitten. Een uitermate werkbare handleiding, geïllustreerd met aansprekende en inspirerende voorbeelden uit hun jarenlange praktijk.

Een droom van een relatie

Auteurs: Hans Mennes en Cornélie Spijkerboer
Uitgeverij Elikser, Leeuwarden
ISBN 978 90 8954 835 1

Klik hier voor meer informatie en bestellen

Een kort maar krachtige uitleg over hoe relaties werkelijk in elkaar zitten.

Op de achterkant staat:
Het boek ‘Een droom van een relatie’ geeft een antwoord op de vraag waarom mensen relatieproblemen hebben en hoe ze, als ze weten hoe dat komt, samen een stuk gelukkiger kunnen worden. Paren hebben soms een irreëel beeld, romantisch beeld van relaties. Films en boeken suggereren dat een relatie een roze wolk moet zijn.Menigeen loopt daarin vast. Door uit te leggen hoe relaties in elkaar zitten en hoe mensen in het algemeen in elkaar zitten, ontwarren Hans en Cornélie in dit boek de complexiteit van het samen-zijn. Hun visie wordt gekenmerkt door de begrippen partnerblauwdruk, innerlijkkindwerk en hechting. Deze visie hebben ze samen ontwikkeld en doorleefd. Ze passen hun visie in alle omstandigheden op zichzelf toe.

De psychologie van vrijheid

Auteur: Robert Hartzema
Uitgeverij Karnak
ISBN 9789063500924

Een glashelder inzicht in het ontstaan van je emoties, blokkades en denkpatronen opent nieuwe wegen naar intimiteit en vrijheid.

Op de achterkant staat:
Iedereen heeft in het verleden pijn, angst, verlies, gemis of andere verwondingen opgelopen. Daardoor heb je noodgedwongen emotionele overlevingsstrategieën ontwikkeld, die je nu in de weg kunnen zitten om werkelijk vrij en gelukkig te zijn.
De Psychologie van Vrijheid geeft een glasheldere inzicht in je levensgeschiedenis aan de hand van zes basisthema’s die ieders leven bepalen:
Veiligheid, de basis voor vertrouwen en zelfvertrouwen
Intimiteit, het je werkelijk leren verbinden en overgeven
Autonomie, helemaal jezelf durven zijn
Seksualiteit, het aangaan van een intieme en seksuele relatie
Vrijheid, loskomen van belemmerende patronen, angsten en overtuigingen uit het verleden.
Dit boek is geschreven voor iedereen die op zoek is naar de oorsprong van zijn problemen en beperkingen, en die verlangt naar werkelijke intimiteit en vrijheid. Daarnaast zou het verplichte literatuur moeten zijn voor ieder die kinderen heeft, of een gezin wil stichten.
Robert Hartzema is auteur van een aantal succesvolle boeken op het gebied van bewustwording en persoonlijke ontwikkeling. Hij werkt als therapeut en is docent/trainer en supervisor voor een psychosociale opleiding. Hij had meer dan tien jaar de leiding over een Tibetaans boeddhistisch centrum.

Een zoektocht naar het ware zelf

Auteur: Jean Jenson
Uitgever: L.J. Veen
ISBN 978-90-204-0740-2 8

‘Een zoektocht naar het ware zelf’ biedt een methode die de volwassene helpt het verdriet om de verliezen van de jeugd te verwerken zonder zichzelf in de chaos van gevoelens kwijt te raken.

Met behulp van Jean Jensons oefeningen kan de volwassene leren te werken aan de gevoelens die te herleiden zijn tot de jeugd en leren onderscheid te maken tussen de twee niveaus: dat van het bewustzijn van het kind en dat van de realiteit van de volwassene. Aldus wordt een zelf op gang gebrachte, gestructureerde regressie naar het verleden mogelijk gemaakt, die in dienst staat van een proces van volwassenwording.
Alice Miller: “In heldere, eenvoudige taal en met een overvloed aan voorbeelden biedt Jenson haar lezers de gelegenheid hun eigen weg naar hun eigen waarheid te vinden en tegelijkertijd open te blijven staan voor de nieuwe dingen die op hun pad komen en die hun van nut kunnen zijn. Dat is een groot goed.”

Hoe overleef ik mijn familie?

Auteurs: John Cleese en Robin Skynner
Uitgeverij: Rainbow Pockets
ISBN 90-417-0483-3

Achterop het boek staat:
Waarom kennen we onszelf zo slecht? Wat is de invloed van je familie op je leven? Hoe kiezen mensen een partner? Wat verwacht je van elkaar?

In Hoe overleef ik mijn familie schrijven psychotherapeut Robin Skynner en zijn voormalige patiënt, de komiek John Cleese, in de vorm van een tweegesprek over huwelijk en gezinsleven, liefde, seks, relaties en kinderen.

Het drama van het begaafde kind
Op zoek naar het ware zelf.

Auteur: Alice Miller
Uitgeverij: Van Holkema & Warendorf
ISBN 90-269-2663-4


De schrijfster houdt zich bezig met de gevolgen van verdringing op persoonlijk en sociaal gebied, met de oorzaken van krenkingen in de kindertijd en het voorkomen daarvan, en ten slotte met de recente, nieuwe mogelijkheden om de gevolgen van vroegere traumatiseringen op te heffen.

Luisteren naar kinderen

Auteur: Dr. Thomas Gordon
Uitgeverij: Tirion
ISBN 90-5121-082-5

Achter op het boek staat:
De meeste ouders gaan ervan uit dat zij over voldoende basiskennis en levenservaring beschikken om kinderen te kunnen grootbrengen.

Dat daarbij fouten worden gemaakt lijkt onvermijdelijk. Waar zou je het ‘vak’ van ouder anders moeten leren dan in de praktijk? Tot voor kort was er ook geen enkele opleiding of cursus voor goed ouderschap.De Amerikaanse psycholoog dr. Thomas Gordon, geconfronteerd met stoornissen in de ouder-kindrelatie, tiener-rebellie, jeugdcriminaliteit, zocht de kern op van deze problemen. De methode die hij ontwikkelde en in de praktijd langdurig toetste is in vakkringen terecht ‘revolutionair’ genoemd, omdat Gordon erin slaagt de oude controverse te doorbreken tussen het gezag van de ouders en de vrijheid en zelfstandigheid die het kind eist. Gordon weet een brug te slaan waarop beide partijen elkaar kunnen ontmoeten, zonder hun gezicht te verliezen.

Noodzakelijk Verlies

Auteur: Judith Viorst
Uitgever: Anthos Baarn
ISBN 90-6074-263-X

Achterop dit boek staat:
In dit baanbrekende boek behandelt Judith Viorst één van de moeilijkste en meest gevoelige onderwerpen in het leven van ieder mens: verlies.

Het verlies van onze jeugd. Het verlies van de onmogelijke verwachtingen die we van de relaties in ons leven koesteren. Het verlies van idealen en illusies, van onze vitaliteit naarmate we ouder worden en vooral: het verlies van de mensen die liefhebben.Aan de hand van psychoanalytische theorieën, literatuur, levendige case-stories en eigen ervaringen confronteert de schrijfster ons met de pijn van onze verliezen, maar ook met de noodzaak ervan voor de ontwikkeling van onze persoonlijkheid. Ze doet dat helder, gevoelig, met humor en compassie en weet voortdurend tot de diepste roerselen in ons emotionele leven door te dringen. Zo helpt ze ons onze verliezen te begrijpen en constructief te verwerken.

Koester het kind in jezelf

Auteurs: Theo van der Heijden/Hans Rutgers
Uitgeverij: SWP
ISBN 90-6665-143-1

Achter op het boek staat:
In het contact met kinderen word je als volwassene nogal eens geconfronteerd met gevoelens en reacties in jezelf die opgeroepen worden door gedrag van kinderen.

Bij nader onderzoek blijken dat vaak gevoelens te zijn die te maken hebben met wat jezelf, als kind, aan positiefs en negatiefs hebt meegemaakt.
Je kunt het kind dat je (mee) opvoedt slechts respecteren als je allereerst ook het kind in jezelf respecteert, kent en begrijpt. Vandaar de titel van dit boek: Koester het Kind in jezelf.
Dit boek is een handleiding voor werkers in de kinderopvang die beseffen dat je kinderen pas respectvol kunt opvoeden als je liefdevol leiding geeft aan het kind in jezelf. Met behulp van de voor de praktijk bewerkte inzichten van Alice Miller en Eric Berne, wordt een leidraad aangeboden bij de vergroting van de zelfkennis van de beroepskracht. Het werk van Berne en Miller is verwerkt tot een methodiek die behulpzaam is bij stimuleren van kinderen bij het bereiken van hun eigen aspiraties.
Door de heldere opbouw van de uitgave en de vele voorbeelden is het boek tevens geschikt voor een ieder die zich wil verdiepen in de belevingswereld van het kind.

Getting the love you want
A guide for couples

Auteur: Harville Hendrix
Uitgeverij: Simon & Schuster Ltd. London
ISBN 0805068953

Engelstalig

Mens in Werking:
Een Engelstalig boek van Dr. Harville Hendrix waarin hij vanuit zijn eigen ervaring in het werken met cliënten met relatieproblemen op een zeer praktische maar diep indringende manier laat zien hoe partners elkaar vinden en hoe ze samen met elkaar kunnen groeien.
De tegenstellingen die (echt)paren tegenkomen, na de periode dat ze hevig op elkaar verliefd zijn geraakt, krijgen betekenis. Bewustwording van eigen behoefte en er met compassie naar kijken en tevens zo naar de behoeften van je partner leren kijken, levert een ongekende mogelijkheid tot groei. Een heldere uitleg van hoe relaties ontstaan, over wat dit te maken heeft met wat we verlangen en hoe we daarin elkaar pijn kunnen doen, geeft veel inzicht.
De praktische oefeningen die een therapeut met de paren kan doen of die paren zelf kunnen toepassen zullen leiden tot een relatie die gebaseerd is op volwassen verwachtingen en een groeiende autonomie van beide partners.

Keeping the love you find
A single person’s guide to achieving lasting love

Auteur: Harville Hendrix
Uitgeverij: Simon & Schuster Ltd. London
ISBN 13: 978-0-7434-9593-6

Engelstalig

Van de achterflap:
Your dream of finding a partner is a natural and normal human instinct and your dream is perfectly achievable.
Whatever your history, whatever your heartbreak, as a single person you are in an ideal position to learn what you need to know and what you can do to greatly improve your chances for finding, and keeping, love.
With Keeping the love you find, renowned relationship therapist and bestseller author Harville Hendrix will help you to: Identify your imago – the fantasy partner that your conscious mind, which has a hidden agenda of its own, has chosen for you. Break free from those patterns in your parents’ marriage that you have unknowingly accepted as your relationship model. Create hope in place of despair, companionship instead of loneliness. Develop communication skills tot turn conflict into contact- and togetherness.
Transform every past relationship into a source of positive growth. Discover the rewards of real love – and the little things that make it last.

Houd me vast
Zeven gesprekken voor een hechte(re) en veilige relatie

Auteur: Dr. Sue Johnson
Uitgeverij: Kosmos
ISBN 978-90-215-3598-2

Van de achterflap:
Wilt u een goede relatie verdiepen, een uitgedoofde relatie nieuw leven in blazen of een relatie die verkeerd dreigt te gaan redden? We zijn allemaal op zoek naar liefde, steun en verbondenheid, maar soms hebben we daar een beetje hulp bij nodig.
Die hulp komt van dr. Sue Johnson, ontwikkelaar van Emotionally Focused Couple Therapy (EFT). In ‘Houd me vast’ maakt Sue Johnson de lezer deelgenoot van haar baanbrekende en buitengewoon succesvolle programma voor het creëren van hechte en veilige relaties. In zeven helende gesprekken biedt ze inzicht in de bepalende momenten in uw relatie en helpt ze u die momenten een nieuwe vorm te geven en zo een veilige en blijvend band te creëren. Met verhalen uit haar praktijk, verhelderend advies en praktische oefeningen leert u hoe u uw relatie kunt voeden, beschermen en ontwikkelen, om verzekerd te zijn van een leven lang liefde.
Dr. Sue Johnson maakt gebruikt van de hechtingstheorieën die al bestonden maar past ze toe op volwassenen in tegenstelling tot alleen maar op kinderen tot hun derde jaar.

Liefde is angst laten varen

Auteur: Gerald G. Jampolsky
Uitgever: Mirananda Uitgevers BV, den Haag
ISBN 90-6271-670-9

Achter op het boek staat o.a.:
Jampolsky leert om vrij te worden van angst.

Hij wil dat wij alle angst laten varen. De enige manier waarop dat kan lukken, is om je te herinneren dat de essentie van je wezen liefde is. Om deze werkelijkheid te kunnen ervaren, moet je je niet langer bezighouden met verleden of toekomst. Alleen het heden, het nu is van belang. Dit boek bevat dagelijkse oefeningen die je een directe en effectieve weg wijzen naar een individuele transformatie. Jampolsky was psychiater aan de University of San Franscico. Zijn methode werd wereldwijd bekend onder de naam Attitudinal Healing. Inmiddels zijn er 150 centra in 50 landen.

Liefde in Wonderland

Auteur: Riekje Boswijk-Hummel
Uitgever: De Toorts, Haarlem
ISBN 90-6020-756-4

Achter op het boek staat:
Liefde in Wonderland: een licht ironische titel voor een boek waarin serieus wordt ingegaan op de relatie tussen cliënt en (alternatieve) hulpverlener.

Wonderland, omdat een cliënt in de wereld van (alternatieve) geneeswijzen, psychotherapie, spirituele ontwikkeling, astrologie, healing en dergelijke vaak totaal wordt overdonderd door wat hij hoort, ziet en meemaakt.
Liefde, omdat de relatie tussen cliënt en hulpverlener vaak allerlei gradaties en kenmerken vertoont van liefde of verliefdheid, zoals bewondering en afhankelijkheid.Deze gevoelens ontstaan op grond van projecties (in vakjargon: overdracht), maar slaan soms om in teleurstelling en vijandelijkheid, eveneens op grond van projecties. Er ontstaan dan verwarrende tot pijnlijke misverstanden, waardoor de hulp of de (psycho)therapie gedeeltelijk of zelfs helemaal mislukt. Ook een spirituele ontwikkelingsweg, in welke vorm dan ook, kan door overdracht worden overschaduwd of belemmerd.

Wanneer koesteren hoop betekent
De helende kracht van het Kind in jezelf

Auteur: John Bradshaw
Uitgeverij: Spectrum
ISBN 90-274-2909-X

Achter op het boek staat:
Bij onze geboorte zijn we nog een onbeschreven blad.

Dat onbeschreven blad, het kind in jezelf zoals John Bradshaw het noemt, wordt tijdens het opgroeien, in de eerste kwetsbare jaren, heel vaak verwond door verlatenheid, misbruik, ontkenning van afhankelijkheid of een slecht functionerend gezinsverband. Deze verwonding van het innerlijk kind leidt tot gevoelens van eenzaamheid, pijn, onzekerheid en verdriet. In ons verdere leven blijven wij functioneren volgens de patronen van deze scheefgegroeide ontwikkeling. Eenmaal volwassen uit zich dat in overreacties, verslaving, destructief en dominant gedrag, problematische relaties en verlies van energie.
John Bradshaw, de bekende Amerikaanse psycholoog, heeft een therapie ontwikkeld die erop is gericht om in contact te komen met je oorspronkelijke ik. Het is een therapie die een gevoel van thuiskomen geeft. Door het herstellen van de relatie met het kind in onszelf kunnen de wonden geheeld en de gemiste ontwikkelingen ingehaald worden. Met praktische oefeningen en voorbeelden leer je om het kind in jezelf te vinden, te herstellen, vast te houden, te koesteren en het te beschermen. Op die manier maak je voor jezelf een nieuwe start mogelijk op weg naar een gelukkiger leven.

Nestgeuren
Over de betekenis van de ouder/kindrelatie in een mensenleven.

Auteur: Piet Weisfelt
Uitgeverij: Nelissen Soest
ISBN 90-244-1373-7

Achter op het boek staat:
Nestgeuren. Wie kent niet de geuren van het ouderlijk nest? Bij sommige mensen roept de gedachte eraan al de sfeer van warmte, welkom en veiligheid op. Bij anderen is er meteen een associatie met zeer pijnlijke ervaringen. Soms is er sprake van een mengeling van zeer verschillende gevoelens. Wat onze achtergrond ook is, de invloed van de ouder-kind relatie doet zich ons hele leven gelden, zowel bewust als onbewust. Nestgeuren is thuiskomen bij jezelf.
Dit boek vertelt hoe ouders en kinderen op een goede manier met elkaar kunnen omgaan. Alle belangrijke thema’s in de ouder-kind relatie komen hierbij aan bod. De thema’s worden helder neergezet en met voorbeelden geïllustreerd. Het boek is zo geschreven dat het door ieder die in het onderwerp is geïnteresseerd gelezen kan worden.

Schatgraven in de kelder van tante D.
Zoektocht naar de onbekende biologische ouder

Auteur: Maureen Davis
Uitgeverij: Elikser Leeuwarden
ISBN 978-90-8954-638-8

In dit boek plaatst Maureen Davis de persoonlijke en ontroerende zoektocht naar haar onbekende Indische biologische vader in een bredere, maatschappelijke context. Van de maakbare maatschappij, medische ethiek en wetgeving tot maatschappelijke aandacht. Van identiteit, intergenerationele familiesystemen en rouwen om onbekende ouders tot het emotionele krachtenveld waarin een kind dat zijn vader of moeder niet kent, een weg moet zien te vinden.
In heldere bewoordingen laat zij zien wat de indringende gevolgen van de moderne voorplantingstechnieken voor een kind kunnen zijn. En hoe het belang van het kind té vaak moet wijken voor dat van de ouders. Dit boek geeft uiting aan haar hartekreet: ‘Ieder kind heeft er recht op een antwoord te kunnen krijgen op twee van de meest existentiële vragen van de mens: ‘Wie ben ik en waar kom ik vandaan?
Daarnaast beschrijft de auteur de psychosociale begeleiding en coaching waarmee kinderen en volwassenen die worstelen met deze problematiek, geholpen kunnen worden.Een informatief handboek voor hulpverleners, een studieboek voor hulpverleners in opleiding, een (h)erkenningsboek voor wie zijn biologische ouder(s) niet kent en voor alle andere in dit onderwerp geïnteresseerden, zoals de overheid, wetenschappers en medici.

De mijne zijn de liefste
Dynamieken in samengestelde gezinnen

Auteurs: Magda Hengst en Karin den Hollander
Uitgever: In de wolken Heeze
ISBN: 978-90-77179-50-5

Van de achterflap:
Het is geweldig om verliefd te zijn, ook als blijkt dat je nieuwe liefde al kinderen heeft. Maar leven in een samengesteld gezin is ingewikkeld. Na een tijdje blijkt het mider soepel te lopen dan je had verwacht. Je gaat snappen waarom zoveel van deze relaties binnen enkele jaren stranden. Vertwijfeld vraag je je af waar je aan begonnen bent.
De auteurs kiezen voor de invalshoek van onzichtbare dynamieken die van invloed zijn op het stiefsysteem. Ze ontwikkelden de Stiefcirkel om deze dynamieken inzichtelijk te maken. Een boek voor stiefverzorgers en voor professionals.

Films

As it is in Heaven

Een film van Kay Pollak (2004)
Met Frida Hallgren en Michael Nyqvist

Een film die middels zijn prachtige symboliek vertelt dat het leven bedoeld is om te worden wie je werkelijk bent.

Dirigent Daniel Daréus toert om de wereld met zijn wereldberoemde muziekstukken en staat dag na dag op het podium. Tot hij een hartaanval krijgt en hij het doktersadvies krijgt zeer rustig aan te doen. Hij keert terug naar zijn geboortedorp en neemt een andere naam aan om zijn aanwezigheid geheim te houden. In die tijd van bezinning moet hij onder ogen zien dat zijn carrière slechts een vlucht was uit zijn ongelukkige jeugdjaren. En dat, terwijl hij juist weer woont tussen dezelfde mensen van toen…