EMDR speedconsult

EMDR is een korte en krachtige traumatherapie, met gebruikmaking van een koptelefoon die ’tikjes’ geeft in afwisselend het linker- en rechteroor.

Onze ervaring is dat het trauma voor het grootste deel kan worden uitgedoofd in een sessie van twee uur.

In een telefonische intake wordt bekeken of jouw vraag geschikt is voor een EMDR consult. Indien dit het geval is volgen drie sessies van respectievelijk 1, 2 en 1 uur.
In de eerste sessie wordt de EMDR voorbereid. In de tweede sessie volgt de feitelijke EMDR behandeling en in de derde sessie worden de effecten van de behandeling besproken.

Voorbeelden van een trauma zijn een ongeluk, een traumatische bevalling, of een geweldsincident. Maar ook minder specifieke maar wel belastende (jeugd)ervaringen als diepe eenzaamheid, diep verdriet of angst kunnen geschikt zijn om EMDR op toe te passen.

Praktisch

Duur: drie sessies van resp. 1, 2 en 1 uur
Kosten: totaal 4 uur consult
Begeleiding: Hans of Cornélie
Lees verder over EMDR