Miniscript speedconsult

In  dit consult onderzoeken we jouw levens-script. Wat zijn jouw diepste overtuigingen over jezelf en je omgeving? Welk effect heeft dat op je emotioneel welbevinden?

Vanuit het negatieve miniscript (ik ben niet oké) creëer je, onder begeleiding van Hans of Cornélie een nieuw, positief script, vanuit de liefdevolle levenshouding: ‘Ik ben oké, jij bent oké.’

Waaraan moet jij voldoen om oké te zijn?
Moet je perfect, sterk of altijd lief en aardig zijn? (1). En als dat niet lukt, wat dan? (2). Ga je dan nog harder je best doen? (1).

Dit is een levensscript dat je vele malen per dag herhaalt (->). Je wordt er soms moedeloos of wanhopig van! (3).

Als je inzicht hebt in jouw (negatieve) script, kun je het om gaan keren naar een positief script, vanuit een liefdevolle levenshouding: ik ben oké, ook als ik niet perfect, sterk of lief ben.
Onvoorwaardelijk dus. dat geeft een WOW! gevoel.

Praktisch

Duur: 2 uur
Kosten: 2 uur consult
Begeleiding: Cornélie of Hans
Bel ons voor meer informatie over het Miniscript speedconsult. Je krijgt dan een artikel toegestuurd waarin het miniscript helder staat uitgelegd.