Supervisie en Supervisiegroep

Wat is supervisie

Als je aan de slag gaat met (oefen-)cliënten merk je dat je in je cliëntcontacten ook ‘jezelf tegenkomt’. In supervisie kijken we samen naar de dingen waar jij, in deze cliëntcontacten tegenaan loopt.

Supervisiegroep voor studenten SPSO

De supervisiegroep is jouw ’tutor’ groep in het laatste studiejaar. We komen drie maal bij elkaar voor supervisie en zonder begeleiding nog twee maal voor intervisie.

Vragen die in de supervisiegroep aan de orde kunnen komen zijn van vakinhoudelijke aard maar ook van persoonlijke aard. Bijvoorbeeld: “Hoe zet ik een begeleidingsplan op?” “Welke interventies kan ik toepassen?” Maar ook: “Ik loop vast met een cliënt, wat gebeurt daarin met mij?” “Ik voel me onzeker over mijn professionaliteit, hoe kan ik mijn zelfvertrouwen verstevigen?”

We sluiten het supervisiejaar af met een persoonlijke (zelf-)evaluatie waarin je terugblikt op je leerproces.

Supervisie voor afgestudeerden

Ben je inmiddels afgestudeerd aan een psychosociale opleiding, dan kun je bij Cornélie terecht voor individuele- of groeps-supervisie.

Alle vragen die jou bezig houden in je professionele ontwikkeling kunnen aan de orde komen. Dat kan van heel praktisch “Hoe schrijf ik mijn foldertekst” tot “Ik durf niet met zware gevallen te werken, is dat erg.”

Ben je aangesloten bij een beroepsvereniging, als de LVPW, dan is supervisie in het begin soms verplicht. Vraag bij jouw beroepsvereniging naar de voorwaarden. Cornélie wordt door de LVPW erkend als supervisor.

Bel mij voor meer informatie.