Algemene voorwaarden

Behandelovereenkomst en voorwaarden

voor de levering van diensten aan cliënten en verplichtingen waaraan de therapeut zich jegens cliënten gehouden acht

De therapeut verplicht zich tot:

 • het inzetten van al zijn professionele kennis, kunde en vaardigheden ten aanzien van het begeleidingsproces; het bieden van een veilige en hygiënische werkplek; het bieden van veiligheid, acceptatie en respect aan de cliënt. (Niettemin is en blijft de cliënt altijd verantwoordelijk voor zijn of haar eigen leerproces.);
 • het informeren van de cliënt over het vormen van een dossier en tot het geven van informatie over de inhoud. Dit in het kader van het privacybeleid volgens de wet AVG;
 • het bieden van een helder hulpverleningskader. Dat wil onder andere zeggen dat de therapeut aanvangt met een intake, therapeut en cliënt duidelijke doelen en aanpak afspreken en het hulpverleningstraject aan het eind wordt geëvalueerd;
 • het nakomen van afspraken;
 • het, indien de therapeut, om dringende redenen, een afspraak afzegt, in overleg met de cliënt op korte termijn maken van een vervangende afspraak;
 • het hanteren van een eenmalig afgesproken tarief, met dien verstande dat per 1 januari van het nieuwe jaar het tarief wordt geïndexeerd met het officiële indexcijfer van het afgelopen jaar;
 • het, als de cliënt niet tevreden is over de diensten van de therapeut, in goed overleg zoeken van het probleem;
 • het bieden van een klachtenregeling via het SCAG. Een folder met handleidingen staat in de hal van de praktijk en/of als download Cliëntenfolder SCAG
 • geheimhouding volgens de regels van de beroepsvereniging en de regels der wet.

De therapeut stelt als voorwaarden aan de cliënt:

 • het nakomen van afspraken;
 • als de cliënt de afspraak afzegt, dan wordt er in overleg bekeken of er op korte termijn een vervangende afspraak kan worden gemaakt;
 • indien een afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd dan wordt 50% van de prijs in rekening gebracht;
 • een gesprek vangt aan en eindigt op het afgesproken tijdstip;
 • het hulpverleningstraject wordt afgesloten met een evaluatiegesprek; De cliënt geeft uiterlijk één sessie van te voren aan de hulpverlening af te willen sluiten;
 • de gesprekken worden aan het begin van de nieuwe maand, door middel van een factuur in rekening gebracht, per mail of desgewenst per post;
 • voor telefonisch consulten, langer dan 15 minuten, geldt het afgesproken uurtarief per 15 min;
 • de betaling vindt binnen twee weken na het ontvangen van de factuur plaats.