Speedconsulten

Wil je een thema kort en krachtig uitdiepen?
Dat kan via een speedconsult.
Na afloop ga je zelf verder met de gekregen informatie of een concreet advies. Je kompas is (weer) op de goede richting afgesteld.

Ik help je met een mix van analyse, creativiteit en intuïtie, zodat we snel inzicht hebben in jouw vraag en snel tot de kern kunnen komen.

Je kunt kiezen uit de volgende speedconsulten maar een vrije combinatie is ook mogelijk:

Partnerblauwdruk speedconsult

In een eenmalig consult kun je, samen met je partner of alleen, je partnerblauwdruk maken. Dit is een analyse die feilloos zicht geeft op de diepere drijfveren waarom jij nu juist jouw (ex-)partner hebt gekozen, de dingen waarin jouw (ex-)partner jou ten diepste raakt (en waarom het tussen jullie spaak loopt) en wat jij aan heling nodig hebt. Inclusief slotanalyse die zeer concrete handvatten geeft voor patroon-doorbreking in je relatie.

Lees verder op  Partnerblauwdruk speedconsult

Partnergesprek speedconsult

Dit is echt iets voor jou en je partner samen. Een gespreksvorm waarbij er ruimte ontstaat voor jullie beider verhaal. Met respect voor je eigen waarheid en die van je partner. Zonder geforceerde oplossingen of compromissen, zonder verantwoordelijk te zijn voor de ander, gewoon alleen maar luisteren en elkaar laten horen en zien dat je echt luistert en echt wilt begrijpen wat de ander bedoelt. Dit gaat veel verder dan alleen communicatie. Het gaat over écht contact. Een uitdaging voor elke relatie!

Lees verder op Partnergesprek speedconsult

Innerlijk Kind speedconsult

In dit consult maak je diep en intens contact met het Kind in jezelf. We doen dit bijvoorbeeld aan de hand van een baby of peuterfoto die jij meeneemt naar het consult. Of we gebruiken een visualisatie waarin je het kind in jezelf ontmoet, of een intuïtief gekozen innerchild-kaart die diepe informatie geeft over het kind in jou.

Lees verder op Innerlijk Kind speedconsult

Miniscript speedconsult

In  dit consult onderzoeken we jouw levens-script. Wat zijn jouw diepste overtuigingen over jezelf en je omgeving? Welk effect heeft dat op je emotioneel welbevinden? Vanuit het negatieve miniscript (ik ben niet oké) creëer je, onder begeleiding van Hans of Cornélie een nieuw, positief script, vanuit de liefdevolle levenshouding: ‘Ik ben oké, jij bent oké.’

Lees verder op Miniscript speedconsult 

EMDR speedconsult 

EMDR is een korte en krachtige traumatherapie, met gebruikmaking van een koptelefoon die ’tikjes’ geeft in afwisselend het linker- en rechteroor. Onze ervaring is dat het trauma voor het grootste deel kan worden uitgedoofd in een sessie van twee uur. In een telefonische intake wordt bekeken of jouw vraag geschikt is voor een EMDR consult. Indien dit het geval is volgen drie sessies van respectievelijk 1, 2 en 1 uur.In de eerste sessie wordt de EMDR voorbereid. In de tweede sessie volgt de feitelijke EMDR behandeling en in de derde sessie worden de effecten van de behandeling besproken.

Lees verder op EMDR speedconsult

Kern speedconsult

In dit consult onderzoeken we jouw vraag aan de hand van het kernkwadrant van Ofman. Op een diep niveau werken we aan het herontwikkelen van jouw weggestopte kwaliteiten.

Lees verder op Kern speedconsult

(Familie)opstellingen consult

Veel onopgeloste vragen in ons leven zijn terug te voeren op een disbalans in het systeem waar we deel van uit maken. Vaak ons gezin van herkomst.
In een (familie) opstelling worden de leden van het systeem ‘opgesteld’, met representanten in de ruimte of met bijvoorbeeld stenen op tafel.

Lees verder op (Familie)opstellingen speedconsult

Beeldend speedconsult

In dit consult onderzoeken we je vraag met gebruik van innerlijke beelden (visualisaties), tekeningen of inspiratiekaarten. Laat de kracht van het spontane beeld(verhaal), symbool of metafoor je verrassen!

Lees verder op Beeldend speedconsult