Jouw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als je behandelende therapeut, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht die opgelegd is door de WGBO.
Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die we, na je expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld de huisarts.

We doen ons best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
• zorgvuldig omgaan met je persoonlijke en medische gegevens.
• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Als je behandelende therapeut hebben wij als enige toegang tot de gegevens in je dossier. We hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvooorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming tijdens onze afwezigheid.
• of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat we een factuur kunnen opstellen.

Als we vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zullen we je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je maandelijks ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota mogelijk kan declareren bij je zorgverzekeraar:
• Je naam, adres en woonplaats
• je geboortedatum
• de datum van de behandeling(en)
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 24511 ingegratieve psychotherapie’
• de kosten van het consult

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

De cookies die we momenteel gebruiken op de website zorgen ervoor dat de Facebook berichten van Mens in Werking op de site worden getoond. We gebruiken ook cookies voor het tonen van een Google Maps kaartje op de contactpagina. Er worden cookies gebruikt als een Youtube filmpje wordt getoond.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting de website Veilig Internetten.