Beginselen van persoonlijke groei

Heldere en beknopte uitleg van een aantal beginselen

Houden van jezelf
Leven in het hier en nu