Karakterstructuren

De vijf karakterstructuren uit de bio-energetica van Wilhelm Reich

Karakterstructuren als overlevingsmechanismes

De schisoïde karakterstructuur
De orale karakterstructuur
De psychopatische karakterstructuur – 1
De psychopatische karakterstructuur – 2
De masochistische karakterstructuur
De rigide karakterstructuur
Verder lezen over de karakterstructuren van Reich

Verder lezen

Wil je verder lezen dan kan dat in de paper over de karakterstructuren.