Kern speedconsult

In dit consult onderzoeken we jouw vraag aan de hand van het kernkwadrant van Ofman. Op een diep niveau werken we aan het herontwikkelen van jouw weggestopte kwaliteiten.

Een voorbeeld:
Ik kan soms zo vastzitten in mijn hoofd.
Ik kan niet stoppen met nadenken en krijg er pijn van in mijn nek en schouders. Ik slaap dan slecht en zo gaat het van kwaad tot erger.

Uitgewerkt ziet mijn kernkwadrant er dan als volgt uit:
Ik ben als kind van intellectuele ouders met name in mijn denken gestimuleerd. Opleiding was belangrijk en discussiëren ook.
Onder stress kan ik daar dan ook makkelijk in doorschieten en wordt ik rationeel. Mijn gevoel en intuïtie zijn afgesloten. Ik zit in mijn hoofd en voel mijn lijf, mijn ademhaling niet goed meer. Ik zit op slot.

Mijn uitdaging is om mijn intuïtie opnieuw te gaan ontwikkelen.
Toen ik ter wereld kwam was mijn intuïtie sterk ontwikkeld zoals bij elk kind, maar in de loop der jaren ben ik die kwijt geraakt. Het werd ook niet gestimuleerd van huis uit om mijn gevoel en intuïtie te blijven gebruiken. Dat was maar onbezonnen en onverantwoord.
Ik kan me ook nu nog vreselijk ergeren aan mensen die zo onbezonnen te werk gaan! (allergie)

De kernboodschap van het kernconsult is dat ik, nu ik volwassen ben, zelf nieuwe keuzes kan maken.

Ik kan mijzelf nu alsnog toestemming geven om mijn intuïtie te gaan gebruiken. Het is niet meer onbezonnen of onverantwoord om mijn gevoel te volgen. Het is een loepzuivere, maar onberedeneerbare en daarmee spannende leidraad voor de keuzes in mijn leven!

Praktisch

Duur: 2 uur
Kosten: 2 uur consult
Begeleiding: Cornélie of Hans
Bel mij voor meer informatie over het Kern speedconsult of lees een van de boeken van Daniel D. Ofman over het kernkwadrant.