VO Relatietherapie vanuit spiritueel perspectief-level 1

De opleiding wordt georganiseerd door de SPSO maar wordt gegeven door Mens in Werking, Cornélie Spijkerboer. Kijk voor deze en meer informatie ook op de website van de opleiding SPSO/AIM. (*)

De volgende cursus staat gepland op 28 januari, 25 februari en 25 maart 2023.

Inleiding

Onze samenleving is ingericht op de exclusieve (monogame) liefdesrelatie. En op het exclusieve kerngezin van vader, moeder en kinderen. We geloven in de ware liefde of in een partner die ons gelukkig kan maken. In de praktijk valt dit nogal eens tegen, met als gevolg de conclusie dat de verkeerde partner is gekozen of dat men zelf niet de juiste partner is. We denken in termen van schuld, van falen en willen de volgende keer beter kiezen of onszelf verbeteren zodat we een betere partner worden. De denkfout hierin is dat de mens voor geluk afhankelijk is van een ander, van de partner, dat er iets mist in ons en hiermede leggen we het geluk buiten onszelf. Wat vaak vergeten is of niet beseft wordt, is dat het geluk al in ons ligt en alleen in onszelf te vinden is. Zoals Paulo Coelho in ‘De Alchemist’ schrijft over hoe de gelukszoeker na een lange reis thuiskomt en de schat in zijn achtertuin vind, zo vinden wij in onze liefdesrelaties het geluk uiteindelijk ook in onze eigen ‘achtertuin’. We hebben er altijd bovenop gezeten, pal naast gewoond. Het geluk ligt besloten in de onvoorwaardelijke liefde voor onszelf. Anders gezegd, in de keuze voor de liefde ‘met een hoofdletter’, boven de liefde van het ego.

Het ego zoekt liefde in de ander en het wordt ‘bewapend’ vanaf de geboorte. Het kwetsbare kind heeft ouders nodig om voor hem of haar te zorgen en in alle basisbehoeftes te voorzien. Dit lukt nooit helemaal want ouders zijn ook maar mensen. Zo groeien onze cliënten op tot onvervulde volwassenen die niet goed hebben geleerd hoe voor zichzelf te zorgen of, anders gezegd, die niet hebben geleerd dat liefde al in ons aanwezig is.

In de VO relatietherapie leren we jou hoe jij je cliënten kunt begeleiden in de zoektocht naar die liefde in zichzelf. Op psychologisch én spiritueel niveau. Je leert het gekwetste kind intensief kennen en nieuwe bronnen waarmee het kind opgevangen kan worden zodat een gezonde balans ontstaat tussen autonomie en verbinding. Zo is de cliënt voor haar of zijn geluk niet afhankelijk van een partner, maar kan wel in liefde en verbondenheid samenzijn.

Zoals het bijvoorbeeld in ‘Een cursus in wonderen’ staat beschreven: In een getransformeerde relatie heeft ieder ‘naar binnen gekeken en daar geen gemis gezien. Aangezien hij zijn compleetheid aanvaardt, wil hij die uitbreiden door zich met een ander te verbinden, die heel is zoals hij.’

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Partnerkeuze en de effecten ervan op de relatiedynamiek
 • Fases in de relatie
 • Typische relatieconflicten
 • Hechting en het effect van de hechtingsstijl op de partnerrelatie
 • Innerlijk Kindwerk voor echtparen
 • Communicatiepatronen volgens de Transactionele Analyse
 • Geweldloze communicatie in de partnerrelatie
 • Professionele houding, specifiek voor relatiecounseling

Tijdens de cursus is de inbreng van de cursisten een belangrijke leidraad. Praktische oefeningen en opdrachten leveren materiaal op waarmee gewerkt zal worden. De aangeboden werkvormen zullen divers zijn en op de praktijk gericht. Zo zal de theorie worden afgewisseld met ervaringsgerichte oefeningen.

Programma

Dag 1:

Waar komt de relatieproblematiek vandaan? Cursisten leren, samen met het echtpaar, een analyse te maken van de (relatiespecifieke) achtergronden van de problematiek.

Dag 2:

Hoe uit de problematiek zich in de relatie? Cursisten leren de typische uitingsvormen van relatieproblematiek herkennen en leren dit bespreken met het echtpaar.

Dag 3:

Hoe kunnen de echtelieden zichzelf en hun relatie leren helpen?

 • Cursisten leren hoe ze een echtpaar kunnen leren praten over hun problematiek.
 • Cursisten leren relatie-specifieke psycho-educatie geven aan het echtpaar.
 • Cursisten leren diverse interventies in de relatiecontext toe te passen.

In alle dagen zullen relatie-specifieke houdings-aspecten aan de orde komen :

 • Hoe ga je om met een ruziënd echtpaar?
 • Hoe blijf je buiten het ‘systeem’ van het echtpaar?
 • Zelfreflectie over eigen relatie en relatie eigen ouders.

Vooropleiding

Deze scholing op HBO niveau is op maat gemaakt voor diegenen die werkzaam zijn in de psychosociale begeleiding, die geïnteresseerd zijn in relatieproblematiek en hiermede in de praktijk van hun beroep of uitoefening van hun werk te maken hebben. De cursist is in staat tot zelfreflectie, zeker ook met betrekking tot de eigen relatie(s). Van de cursisten wordt verwacht dat vooraf de opgegeven literatuur bestudeerd is.

Eindtermen

De cursist is zich na de cursus meer bewust van en meer vertrouwd met de aspecten en de betekenis van relatietherapie. De cursist heeft een groter scala aan mogelijkheden tot zijn beschikking gekregen en weet die toe te passen in de praktijk van begeleiding. Na de cursus is de cursist dan ook meer in staat om echtparen bij hun relatieproblematiek te begeleiden.

Vorm

Cursusduur 3 zaterdagen van 10.00 – 16.30 uur (2 dagdelen)
Groep : minimaal 6 personen.

Locatie (*)

De cursus wordt gegeven op de prachtige locatie ‘Huize Beukbergen’, Huis ter Heide (nabij Utrecht) Wil je informatie over data en kosten, neem contact op met de administratie van de SPSO : adm@spso.nl


De opleiding gaat altijd door.
(*) De opleiding wordt bij minder dan drie deelnemers mogelijk direct georganiseerd door Mens in Werking. Mail ons voor de details corneliespijkerboer@gmail.com.

Waardering beroepsvereniging

Het programma wordt met 30 scholingspunten gewaardeerd door de beroepsvereniging LVPW.

Een van de deelnemers schreef:

Enige tijd geleden heb ik mij aangemeld voor een scholing Voortgezette Opleiding Relatietherapie, gegeven door Cornélie Spijkerboer. Het begin van een zeer leerzaam traject.
Wat mij heeft aangesproken voor deze opleiding te kiezen zijn de inzichten waarmee wordt gewerkt. Door deze scholing heb ik geleerd te werken aan de hand van de Partnerblauwdruk, verweven met de kennis uit de Transactionele Analyse, Geweldloze Communicatie en Innerlijk Kindwerk. Een prachtige combinatie van zeer werkbare tools, welke ik direct heb kunnen toepassen binnen mijn eigen praktijk.
Cornélie weet haar kennis en kunde met enthousiasme over te brengen, binnen een ontspannen en prettige sfeer. Wat een feest dit te mogen ervaren!!
Dank je wel!

Een andere deelneemster:

De vervolgopleiding heeft mij, ondanks dat ik al de opleiding SPSO, de cursus Droom van een Relatie had afgerond en de ervaring vanuit mijn eigen praktijk meenam, dingen geleerd en gebracht.
Daar ik al veel kennis had kreeg ik van Cornélie de vrije ruimte om mijn vragen te stellen daar waarin ik nog te leren had. 
Het bewijst haar souplesse en kunde hoe ze met twee deelnemers met verschillende vraagstukken ons tegelijkertijd beide wist te begeleiden. Hoe ze ons beide naar een hoger level wist te tillen.
Ook haar benadering, zeer ervaren, helder en in afstemming, heb ik als zeer prettig ervaren.
Bovendien bracht het mij weer een stukje zelfinzicht. Wat ik ook weer mee kan nemen in mijn begeleiding met cliënten. De inhoud van de opleiding kende ik grotendeels al en is voor mij zo de essentie van wat in relaties speelt. Cornélie haar ervaring geeft een grote bijdrage hierin. De hantering van de stof naar de cliënt(en) toe weet zij haarfijn en met kennis van zake te doceren. Blij dat ik deze kennis mee kan nemen in mijn eigen praktijk.