VO Relatietherapie vanuit spiritueel perspectief – level 2: Overgave in de relatie

Dit programma bied ik rechtstreeks aan vanuit Mens in Werking. Het is een verdieping van Vervolgopleiding (VO) Relatietherapie – level 1, welke door de SPSO wordt georganiseerd.

Wie met relaties werkt (ook je eigen!) weet dat daarin het hopen, verlangen of eisen dat de ander ons gelukkig maakt, het hardnekkigst is. In deze tweedaagse krijg je als counselor extra tools mee die helpen om partners de stap te latten zetten om hun kindverlangen ook écht van de partner af te halen (dag 1) en zich te leren overgeven aan wat er is, in de relatie én in zichzelf (dag 2).

De volgende cursus staat gepland op 23 april en 21 mei 2022.

Inleiding

Je kent dat wel, dat je weet dat je je gram niet bij je partner kan halen, en dat je best goed voor jezelf kunt zorgen, maar ‘er zijn grenzen’, denk je toch. En ja, dat klopt, zo voelt dat dan echt. Je hebt ten slotte niet voor niets een relatie, toch? Ja, dat is allemaal waar, zo werkt dat in een menselijke relatie. En toch valt ook dan nog veel te winnen.

Zolang we de ander nog nodig hebben voor iets, vanuit een kind kwetsure bijvoorbeeld, zal de ander dat niet ten diepste kunnen geven. Hij kan zijn best wel doen, maar het zal jouw verlangen nooit echt opvullen. Je kan dan zeggen, hé ik ben een volwassen meid of jongen en dus moet ik dat aan mijzelf leren geven. En ja, dat klopt ook, maar in de praktijk blijkt dat we die behoefte dan toch proberen vanuit een eigen stoere kleine meid of jongen te gaan regelen. En ook dat kind is niet echt vrij, niet echt autonoom.

In de afgelopen tijd heb ik een visie ontwikkeld met bijbehorende tools die hier een diepgaand antwoord op geven. We gaan er dan vanuit dat dat kleine stoere kind het niet meer zelf hoeft op te knappen maar dat er hulp is. Hulp vanuit onverwachte hoek.

Je kan die hulp visualiseren als toverfee of tovenaar, niet echt van deze wereld dus, maar je kan het ook visualiseren als een gouden lichtbol. Of, moeilijker te visualiseren misschien, als een onnoemlijke kosmische kracht of bron van liefde.

We kunnen leren om ons diepste verlangen, waarvan we echt niet zonder (denken te) kunnen, over te geven aan die grote kracht, die lichtbron. Nieuw in deze manier van werken is dat je niet gaat zitten wachten op het antwoord van die toverfee (bijvoorbeeld), maar dat je je werkelijk overgeeft aan de wijsheid en alomtegenwoordige liefde van die krachtbron en je verlangen achterlaat bij die bron.

Dat achterlaten vergt vertrouwen, en dat is iets wat de meesten van ons maar bar moeilijk vinden. We zoeken, zeker als het om existentiële gevoelens en verlangens gaat, toch echt een vorm van controle! Maar, oefening baart kunst, ook hierin. Als je de overgave oefent en open staat voor ‘het antwoord’ van de bron, dan zul je elke keer merken, vroeg of laat, dat er antwoord komt. Vaak uit onverwachte hoek, via een gebeurtenis, een gevoel of een plotseling diep weten. Opeens merk je dan dat je verlangen los komt van je partner! Oh en dat is zo’n fijn moment. Je voelt dat er weer ruimte komt voor onvoorwaardelijke liefde voor de ander. Je voelt je dan echt vrij en echt veilig en geliefd. Je hebt je partner daar dan niet meer voor nodig maar je voelt het wel tussen jullie stromen. En zo krachtig als je wellicht lang niet meer hebt gevoeld!

Als we op dat punt zijn beland, is onze relatie onvoorwaardelijk geworden. Dat wil niet zeggen dat we vanaf dat moment verlicht door het leven gaan, zeker niet. De (ver)lichte momenten zijn vaak kort, heel kort zelfs, maar ik weet uit ervaring dat ze zó krachtig zijn dat ik me de puurheid blijf herinneren. En het verlangen om die puurheid weer te ervaren, helpt mij om te blijven oefenen. En zo voelt mijn relatie voor mij, ondanks de flinke hobbels die we steeds weer nemen, als een veilige basis.

Programma

Dag 1 staat in het teken van het ontdekken en leren richten en overgeven van je diepste (kind-)verlangen. Hiermee haal je het verlangen definitief weg bij je partner (hij/zij moet mij dit geven) en zul je ervaren hoe bevrijdend dit is. Je leert daartoe werken met de oefening ‘schrijven naar overgave’.

Dag 2 staat in het teken van de oefening ‘cirkel van compassie’. Hiermee leer je (je cliënten) op een mindvolle manier omgaan met gevoelens, gedachten en verlangens. Zo geef je je cliënten nog een zeer effectief alternatief voor het jammerlijk blijven wachten totdat de partner jou eindelijk gaat geven waar jij zo naar verlangt.

Na deze tweedaagse kan jij je cliënten begeleiden naar een mindvolle relatie, en naar overgave aan al wat is.

Om de cirkel mooi rond te maken zal je merken dat in beide dagen de thema’s van de Vervolgopleiding (VO) Relatietherapie -level 1 geïntegreerd terugkeren.

Waardering beroepsvereniging

Het programma wordt met 20 scholingspunten gewaardeerd door de beroepsvereniging LVPW.

Praktische informatie

Voorbereiding: VO Relatietherapie – level 1, gevolgd bij Mens in Werking. Bij twijfel, neem dan even contact op.
Groep: max. 6 deelnemers
Wanneer: 2 zaterdagen van 10.00 tot 16.30, live in de praktijk van Mens in Werking
Data: zie agenda
Waar: Mens in Werking, Schoutserf 15, 3991 KK  Houten
Begeleiding: Cornélie Spijkerboer
Kosten: zie tarieven
Informatie en Opgave: Bel mij voor meer informatie. Wil je je direct opgeven, vermeld dan je naam, adres en telefoonnummer.