Coaching

Mens in Werking biedt coachingstrajecten aan mensen met problemen op of rond hun werk. De problemen kunnen bijvoorbeeld liggen op de volgende gebieden:

•Last van werkdruk. 
•Moeite in de samenwerking met collega’s of leidinggevenden.
•Het gevoel niet te voldoen.
•Last van faalangst.
•Problemen van thuis en op het werk lopen door elkaar.

Mijn aanpak is gericht op het faciliteren van groei van binnenuit, door het bewustzijn van eigen handelen van jou als cliënt te vergroten. Daarnaast werk ik aan het bewustworden van je eigen kracht en potentie. De verandering vindt plaats op een diep niveau en werkt in meerdere levensgebieden door. 

Coaching wordt in veel gevallen door de werkgever betaald.