Visie op persoonlijke groei

Wij worden als mens voor een groot deel gevormd door onze relaties

Als kind kom je puur ter wereld. Je bent oorspronkelijk, een zuivere kern. Zo wordt je ook (meestal) door je omgeving ontvangen. Je ouders vinden je prachtig, jij bent hun prinsje of prinsesje.

Vanaf de geboorte echter (soms ook al eerder maar dat laten we hier buiten beschouwing) wordt je beïnvloed door de mensen om je heen.

Je krijgt boodschappen mee die je opslaat en, verinnerlijkt, de rest van je leven meeneemt. Dit noemen we ouderboodschappen.
Die ouderboodschappen leiden tot overtuigingen over wie jij bent en of jij oké bent zoals je bent. Deze ouderboodschappen samen noemen we je Innerlijke Ouder.

Naast de Innerlijke Ouder, heb je ook een Innerlijk Kind in je. Dit Kind reageert op de Innerlijke Ouder. Het past zich aan aan de verwachtingen, zodat het krijgt wat het nodig heeft om te overleven overlevings-mechanismen).
Dit Innerlijk Kind stamt ook uit de eerste jaren van je leven.

De ouderboodschappen die je hebt meegekregen hebben jouw puurheid, jouw oorspronkelijkheid, overdekt.
Als baby spuugde jij je eten uit dat je niet lustte maar al snel werd je geleerd dat je dan niet lief was en dus slikte je je eten door, ook al vond je het vies, en zei je lichaam ‘dit wil ik niet’. Een stukje van je pure kern werd dus overdekt door overlevingsmechanismen. Je slikte je eten door om lief gevonden te worden. Dit werd een patroon en nu, nog steeds, slik jij dingen die je in wezen niet wilt. De kans is groot dat je helemaal niet meer beseft dat jij het eigenlijk niet wilt. Zo is het patroon van slikken, anders wordt ik afgewezen, er ingesleten.

Nu reageer je niet meer op je vader of moeder die jou dwingen te eten maar reageer je op de verinnerlijkte stemmen van je ouders.

Wij reageren nu vanuit oude relaties

Deze verinnerlijkte boodschappen en reacties daarop projecteren wij op onze omgeving van nu. Wij reageren op partners, vrienden, collega’s en bazen op dezelfde manier als wij als kind geleerd hebben te reageren.

Als jouw baas jou een opdracht geeft waar jij geen tijd voor hebt, zeg je ja, terwijl je voelt dat dat niet goed voor je is, (je werkdruk is al zo hoog). Je doet dit omdat je bang bent om afgewezen te worden als je nee zegt. Jij reageert niet vanuit je Vrije Kind maar vanuit je Aangepaste Kind. Je slikt de opdracht zonder weerwoord te durven geven. (Of je doet iets anders als je een ander overlevingsmechanisme had opgebouwd.)

Je projecteert dus een oude relatie op een relatie van nu. Dit noemen we overdracht. Als je vanuit je Vrije Kind had gereageerd, had je gezegd, “Nee dat wil ik niet want ik heb het te druk.”.

Reageren vanuit het heden

Het doel van de therapie is om te leren vrij, vanuit het heden te reageren. Dat doe je door je ouderboodschappen, patronen en overlevingsmechanismen te onderzoeken en te verwerken. Je gaat herbesluiten nemen om je relaties in het heden op een nieuwe, gezonde manier te kunnen waarnemen en er op te reageren.

Hiervoor heb je je Volwassene nodig. Deze staat wat buiten je innerlijke wereld en kan op die manier uit het Kind of Innerlijke Ouder stappen.
Je Volwassene kan beoordelen wat er nu feitelijk aan de hand is, wat er gebeurt en hoe jij daarop reageert. Vanuit die positie kan jij vrij kiezen om het anders te gaan doen.

Helen van oude psychische wonden

Om ook echt anders te kunnen gaan ervaren en te reageren en anders om te gaan met relaties in het nu, is er meer nodig dan een Volwassen besluit om uit de oude patronen te stappen. Om niet meer te projecteren of je projecties snel te doorzien en ze tijdig te keren kan je contact gaan maken met het Kind in jezelf.

Dit doen wij onder andere met Innerlijkkindwerk. Dit houdt in dat je door middel van oefeningen leert je aandacht te richten op je binnenwereld. Hierdoor kun je contact maken met het Kind in jou. Met de pijn maar ook met de oorspronkelijke kracht van dat Kind. Oude wonden kunnen zo worden geheeld (littekens blijven maar het bloeden is gestopt) en je kunt weer in contact komen met je zuivere kern, je innerlijke wijsheid en je intuïtie. Dan voel jij je gelukkig……..