Agenda Boeken/DVDís Over ons Onze visie Nieuwsbrieven Eigen publicaties Columns Referenties Tarieven Innerlijkkindwerk Routebeschrijving Vergoedingen
Tarieven 2019 Individuele therapie (1 uur) € 98,50 * Individuele gesprekken worden door de meeste zorgverzekeraars (als je een aanvullende verzekering hebt), gedeeltelijk vergoed. Relatietherapie met twee therapeuten (naar keuze 1 of 1,5 uur á 197,00 per uur). Relatietherapie wordt niet door de zorgverzekeraars vergoed. Gezinstherapie (1,5 uur): € 147,75 *Supervisie en coaching voor zelfstandigen of als het door de werkgever wordt betaald is de uurprijs (98,50) exclusief BTW. Cursus Kijk op je relatie, € 154,25 per persoon Cursus ‘Uit je hoofd, in je hart’ 5 bijeenkomsten  € 137,50 per persoon Cursus ‘De kracht van het hier en nu’ 8 bijeenkomsten      € 220,25 per persoon Het Transformatiespel. Eén weekend (twee dagdelen)      € 112,65 per persoon Cursus ‘Jij en het Kind in jezelf’ Eén dag € 112,65 per persoon Cursus ‘Ik en de liefde’. Eén weekend (vier dagdelen) € 322,75 per persoon Informatieavond ‘Een droom van een relatie’ € 15,25 per persoon Voor professionals Masterclass Innerlijk Kindwerk: € 164,50 excl. BTW Lezingen Partnerkeuze en relatietherapie; hechting; Innerlijk Kindwerk, neem contact op Supervisie,open groep € 75,10 per avond Go-groep, vijf sessies, € 75,10 per avond Netwerkborrel Psychosociaal Werkenden gratis Je privicay: Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als je behandelende therapeut, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht die opgelegd is door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die we, na je expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld de huisarts. We doen ons best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij: zorgvuldig omgaan met je persoonlijke en medische gegevens. er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens. Als je behandelende therapeut hebben wij als enige toegang tot de gegevens in je dossier. We hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit je dossier kunnen ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvooorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleeen met jouw expliciete toestemming. Voor het gebruik voor waarneming tijdens onze afwezigheid. of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat we een factuur kunnen opstellen. Als we vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zullen we je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. Privacy op de zorgnota: Op de zorgnota die je maandelijks ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota mogelijk kan declareren bij je zorgverzekeraar. Je naam, adres en woonplaats je geboortedatum de datum van de behandeling(en) een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘24511 ingegratieve psychotherapie’ de kosten van het consult
Links Contact Filmproducties Psychotherapie Relatietherapie EMDR Cursussen Coaching Speedconsulten Basisscholing Bij- en nascholing
Cornélie Spijkerboer en Hans Mennes Schoutserf 15, 3991 KK Houten tel. 06-39304168 info@mensinwerking.org
therapeutische hulp       scholing voor therapeuten
Tarieven